Articles

 การชำระเงิน

บริษัท บางรักไฮเทค จำกัด มีบัญชีธนาคารสำหรับการรับชำระเงินดังนี้เท่านั้น ธนาคารกสิกรไทย...

 ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ ระหว่างผู้ให้บริการ...

 คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย 1. สมัครบริการพร้อมชำระเงินแล้วนานไหมกว่าจะได้ข้อมูลการใช้งาน ตอบ...

 ติดต่อเรา

ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ สำนักงานใหญ่ 131 ม.11 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง...

 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

Privacy Policy นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) บริษัท บางรักไฮเทค จำกัด (...

 เกี่ยวกับเรา

บริษัท บางรักไฮเทค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคลและเลขผู้เสียภาษี : 0125559003866ที่อยู่ 131 ม.11...